Wat betekent werken bij Talent

Werken bij Talent is werken in een uitdagende en inspirerende omgeving waarin de belangen van kinderen voorop staan. En de professional doet er toe. Alle medewerkers werken vanuit de drie beloftes van Talent:

  • Doelbewust in beweging
Hoe ziet de toekomst eruit? Wat voor onderwijs hebben kinderen nodig? Hoe blijven we ons ontwikkelen om kinderen optimaal onderwijs te bieden? Allemaal vragen die wij ons bij Talent elke dag stellen. Binnen Talent zijn we dan ook constant in beweging en leren we met en van elkaar.

  • Gedreven doen wat we zeggen
Afspraak is afspraak: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
Ouders/verzorgers moeten ervan uit kunnen gaan dat binnen Talent de kwaliteiten en zorg aanwezig zijn om hun kind(eren) het beste onderwijs te geven op elk moment.

  • Ruimte voor eigenheid
Iedereen is uniek. En dat maakt je ook bijzonder. Al onze kernwaarden zijn van en voor ons allemaal en dat laten we dagelijks zien in ons werk. Samen dragen wij bij aan het uitdragen van onze visie en missie.

Samen leren

De kwaliteit van onderwijs ontwikkelen we met elkaar, in de klas en in de school. En de sleutel voor het ontwikkelen van de kwaliteit van ons onderwijs is het ondersteunen van de voortdurende professionalisering van al onze medewerkers.
Met de Talent Academie stimuleren Ún organiseren we formeel en informeel leren voor alle medewerkers (of je nu vast in dienst bent of tijdelijk aan ons verbonden). We leren en werken op basis van respect en vertrouwen met hoge verwachtingen wederzijds op basis van doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We leren van onze fouten om er voor te zorgen dat we het morgen weer een beetje beter doen.

Onze manier van werken geeft ondersteuning en ruimte aan professionals. We staan open voor 'het goede' gesprek met elkaar en nemen de feedback die we krijgen serieus. De professional in de school heeft de ruimte om vorm en inhoud te geven vanuit de richtlijnen en principes die we met elkaar hebben afgesproken. Als je bij Talent werkt verwachten we dat je elke dag een actieve bijdrage levert aan het onderwijs en aan de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd.