Welkom op onze website!

Talent is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is van de openbare basisscholen in Hoorn.
Onder Stichting Talent vallen tien openbare basisscholen.

Talent en Talentscholen kenmerken zich door een drietal kernwoorden: Talentontwikkeling, ondernemend gedrag en schoolprofilering.

Zomervakantie 2018

Van maandag 30 juli t/m vrijdag 24 augustus is het bestuursbureau van stichting Talent gesloten. Uitsluitend voor calamiteiten kunt u het volgende nummer bellen:  06-5284 9328.

Wij hebben diverse vacatures
Klik hier voor het overzicht.

Wij zijn op zoek naar leerkrachten voor de regionale vervangingspool.
Klik hier voor verdere informatie.
 

Laatste nieuws Talent

Klik hier voor het nieuws binnen Talent.
 

Stichting Talent is ambitieus
Talent streeft ernaar dat kinderen terugkijken op de leertijd van hun leven. Daarom wil Talent de beste organisatie voor basisonderwijs van West-Friesland zijn. Talent hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Geef kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en vertrouwen. Zeker in hun eigen leerproces. Hierdoor leren kinderen in samenhang te denken.
  • Dit realiseren we door geborgenheid en veiligheid te bieden, goede leerprestaties na te streven en ervoor te zorgen dat een kind trots kan zijn op een talent dat hij/zij heeft mogen ontwikkelen.
  • Deze uitgangspunten, die gelden voor de kinderen, willen we nadrukkelijk ook bieden aan alle medewerkers van Talent.

De doelstelling van Talent
Onze doelstelling is een slagvaardige en flexibele organisatie zijn die zijn verantwoordelijkheid serieus neemt om kwalitatief het beste onderwijs van West-Friesland te verzorgen, met als voorwaarde dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. De komende jaren richten we ons daarbij op vier gebieden:
  • Het blijvend verbeteren van onze opbrengsten
  • Het verbeteren van ons kwaliteitsmanagement
  • De betrouwbaarheid van onze dienstverlening
  • Het professionele gedrag dat hier voor nodig is
 
Meer informatie over de afzonderlijke scholen vindt u onder de knop 'scholen' op deze site.


Koersdocument en jaarstukken 

Koersdocument
Voor het Koersdocument 2015-2019 van Talent klik hier.

Jaarstukken
Ook kunt u meer informatie vinden in de jaarstukken van Talent:

Klik hier voor de jaarstukken 2017 van Talent.

Voor onze jaarverslagen van de voorgaande jaren, zie het menu: Jaarverslagen.
Adresgegevens

Stichting Talent

Nieuwstraat 23A
1621 EA Hoorn
Telefoon: 0229-282040
Mail: info@talenthoorn.nl