Protocollen

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier op de site van de school naar uw keuze. Het invullen en opsturen van het aanmeldformulier geeft echter nog geen recht tot plaatsing op de school. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de scholen.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u zich als ouder/verzorger zorgen maakt of niet tevreden bent over de gang van zaken op school. In dat geval verwachten dat u daarover in gesprek gaat met de leerkracht. Als dat niet leidt tot een oplossing, kan de directeur van de school worden ingeschakeld. U kunt ook altijd in gesprek met de interne contactpersoon.

Als het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon of u kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie Onderwijs. Onze scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Meer informatie?

In onderstaande documenten kunt u meer lezen over onze klachtenregelingen en de contactpersonen en de klachtencommissie.