Pedagogisch medewerker aan het woord

"Het werken op een IKC heeft vele voordelen en niet alleen voor de kinderen"