Missie en visie

Missie en visie

Talent heeft de volgende missie en visie.

Missie

Talent heeft als streven een slagvaardige en flexibele organisatie te zijn die het beste uit kinderen naar boven haalt. Ongeacht hun aanleg, afkomst, sekse of levensbeschouwing. Ook wil Talent de kinderen inzicht geven in hun eigen mogelijkheden en ze derhalve bewust te laten zijn van wat 'het beste' in hun geval betekent.

Visie

De missie wil Talent realiseren door leerlingen te begeleiden in het samen werken, samen leven en samen leren. Er wordt veel aandacht besteedt aan de basisvaardigheden: taal, rekenen en lezen. Deze vaardigheden helpen de kinderen in de basis voor verdere ontwikkeling. Op alle Talent scholen leren we kinderen hun eigen doelen te stellen. Op deze manier worden ze zich bewust van hun eigen leerproces.

Ook wordt kinderen geleerd om leiderschap te tonen, te ondernemen en om de samenwerking te zoeken, zodat leerlingen na de basisschool zelfstandig en verantwoordelijk verder kunnen. Daarnaast leren kinderen om kritisch, onderzoekend en reflectief te zijn. Met als doel dat leerlingen zich na de basisschool zelfstandig en verantwoordelijk verder kunnen ontwikkelen in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.

Onze uitgangspunten:

  • doelbewust in beweging
  • gedreven doen wat wij zeggen
  • ruimte voor eigenheid

Doelbewust in beweging

Hoe ziet de toekomst eruit? Wat voor onderwijs hebben kinderen nodig? Hoe blijven we ons ontwikkelen om kinderen optimaal onderwijs te bieden? Allemaal vragen die wij ons bij Talent elke dag stellen. Binnen Talent zijn we dan ook constant in beweging en leren we met en van elkaar.

Gedreven doen wat wij zeggen

Afspraak is afspraak: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
Ouders/verzorgers moeten ervan uit kunnen gaan dat binnen Talent de kwaliteiten en zorg aanwezig zijn om hun kind(eren) het beste onderwijs te geven op elk moment.

Ruimte voor eigenheid

Iedereen is uniek. En dat maakt je ook bijzonder. Al onze kernwaarden zijn van en voor ons allemaal en dat laten we dagelijks zien in ons werk. Samen dragen wij bij aan het uitdragen van onze visie en missie.

In ons koersdocument 2015-2019 kun je meer lezen over onze strategie en speerpunten en hoe wij deze vormgeven.