Organisatie

Raad van Toezicht
Talent is het bevoegd gezag van tien basisscholen in Hoorn. De stichting wordt geleid door een Raad van Toezicht van vijf personen. (Door de hierboven staande koppeling te openen kunt u meer lezen over de motivatie van de RvT-leden).

De Raad van Toezicht van Talent bestaat uit mensen die zich nauw verwant voelen aan het openbaar onderwijs.

De Raad van Toezicht werkt volgens het zogenaamde Policy Governance model, dat uitgaat van een duidelijk onderscheid tussen besturen en managen. De Raad van Toezicht geeft de beleidscontouren aan door hiervoor de hoofdlijnen vast te stellen, terwijl een groot deel van het voorbereidende en uitvoerende werk wordt gedaan door de Directeur Bestuurder en de schooldirecteuren. De medewerkers van het bestuursbureau ondersteunen hen hierin. Het bestuursbureau is gevestigd aan de Nieuwstraat 23-a in Hoorn.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
De heer L.S.M. Jorritsma (Loek), voorzitter
De heer G. Mos (Geert), secretares
De heer W.H. Karsemeijer (Wouter), lid
Mevrouw M.J. Rövekamp (Ria), lid
De heer N. Fijma (Niko), lid


Correspondentie bestemd voor de leden van de Raad van Toezicht kan worden gezonden naar:
Nieuwstraat 23 A
1621 EA Hoorn