Vakantie en verlof

Voor vakanties, verlof en vrije dagen verwijzen wij u naar de website van het kindcentrum van uw kind. De sluitingsdagen kunnen verschillen per locatie, waarbij er ook verschil kan zijn tussen opvang en onderwijs.

Onze locaties zijn gesloten op de bekende landelijke feestdagen en sluiten daarnaast aan bij de landelijk vastgestelde schoolvakanties Regio Noord.