Talent Academie

Samen werken aan Talent

Talent is een lerende organisatie

Werken in het primair onderwijs is afwisselend en uitdagend. Je hebt veel kennis en vaardigheden nodig. Zaken die je vooral in de praktijk opdoet. Het grootste deel van het leren doe je in de praktijk, in de school, in de klas en van en met elkaar. Talent is een lerende organisatie. Niet alleen onze leerlingen leren elke dag, ook de medewerkers bij Talent leren elke dag. Talent wil het leren van zijn medewerkers op diverse manieren ondersteunen. Een van die manieren is de Talent Academie.

Scholing

Binnen Talent is veel ruimte voor scholing. Op individueel niveau en in teamverband. Dit laatste vindt plaats in de school omdat de school voor een bepaalde ontwikkeling kiest. Op individueel niveau, maar ook in groepsverband kun je via de Talent Academie inschrijven voor een aantal opleidingen en/of trainingen die jou helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling en om jouw werk nog beter uit te kunnen voeren.

De startende leraar bij Talent

Natuurlijk sta je er als startende leraar niet alleen voor. De twee schoolopleiders die de startende leraar op weg helpen, bieden in de Talent Academie ook trainingen aan, speciaal gericht op de startende leraar binnen onze stichting.

Kennisdeling en ontmoeten

We leren ook veel van en met elkaar. Dat faciliteren we via professionele leergemeenschappen, door workshopmiddagen en andere ontmoetingen en door Talentdagen te organiseren. Het delen van kennis is een belangrijk kenmerk van een lerende organisatie en we zullen dit actief stimuleren. We verwachten daarin ook een actieve bijdrage van onze professionals.