Nieuwe peutergroep binnen Kindcentrum Ooievaarsnest in Zwaag

11 januari 2022
Peutergroep De Ooievaartjes ontving op maandag 10 januari de eerste peuters.
Kindcentrum Het Ooievaarsnest in Zwaag breidde in oktober 2021 al uit met een eigen buitenschoolse opvang en ook peutergroep De Zwaaghalsjes werd aan het Ooievaarsnest verbonden. Het nieuwe jaar betekende de start van nog een nieuwe groep: de Ooievaartjes. Voor kinderen vanaf 2 jaar die eraan toe zijn om samen met leeftijdsgenootjes de wereld verder te ontdekken.

In de peutergroep groeien kinderen in hun zelfredzaamheid, en zelfstandigheid en raken ze vertrouwd met de dagelijkse routines binnen een school. Zo maken de kinderen uiteindelijk een soepele overgang van peuter- naar kleutergroep, want de omgeving, de andere kinderen en leerkrachten zijn immers al vertrouwd.

Een kind dat minimaal twee dagen een peutergroep bezoekt heeft dan ook een streepje voor: niet alleen in sociaal opzicht, maar ook qua kennis. In een peutergroep is er volop aadacht voor taalontwikkeling in een rijke leeromgeving. Daarom is het streven om binnen alle Talent kindcentra een peutergroep te realiseren of in ieder geval daar nauw mee samen te werken. Onderzoek toont immers aan dat een vroege start in belangrijke mate kan bijdragen aan kansengelijkheid.

Voor informatie over peutergroep De Ooievaartjes kijkt u op www.ikcooievaarsnest.nl