Aanpassingen in Coronamaatregelen

01 december 2021
De aangescherpte maatregelen om het aantal Corina besmettingen terug te dringen betreffen ook kinderopvang en onderwijs.

Zodra er een persconferentie is geweest worden de algemene maatregelen vanuit de overheid door de brancheorganisaties voor kinderopvang en basisonderwijs vertaald en uitgewerkt in protocollen. Om dit zorgvuldig te doen en af te stemmen met alle belanghebbende partijen, gaat er een aantal dagen overheen voordat deze protocollen beschikbaar zijn.

Als SCIO Groep, waaronder Talent en SKH/SKiK vallen, maken wij geen eigen beleid of protocollen. Wij houden ons aan de protocollen vanuit de brancheorganisaties, de regelgeving vanuit de overheid en de adviezen van de GGD.

In de afgelopen periode zijn deze protocollen meerdere malen aangepast. Daarbij komt ook dat de protocollen voor kinderopvang en basisonderwijs van elkaar verschillen. Dit leidt ertoe dat binnen een kindcentrum soms verschillende maatregelen gelden voor opvang en onderwijs.

Wij hebben de belangrijkste regels voor de kinderopvang en het basisonderwijs van dit moment (30 november 2021) voor u op een rijtje gezet.

Kinderopvang (Kinderdagverblijf, peutergroepen en BSO):

Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij Covid-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang.

Kinderen van 0-4 jaar kunnen wel met verkoudheidsklachten naar de opvang.

Voor alle kinderen geldt dat wanneer er in het huishouden van de kinderen sprake is van een positieve test Corona, zij niet naar de opvang kunnen. Dan blijft het gehele gezin thuis.

Wanneer een groep/ een kind op last van de GGD thuis moet blijven, kan het kind niet naar de opvang.

Kinderen dragen op de BSO geen mondkapje.

Medewerkers houden 1,5 meter afstand van ouders.

Basisonderwijs:

Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij Covid-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar school.

Voor alle kinderen geldt dat wanneer er in het huishouden van de kinderen sprake is van een positieve test op Corona, zij niet naar school kunnen. Dan blijft het gehele gezin thuis.

Wanneer (de groep van) uw kind op last van de GGD thuis moet blijven, kan uw kind niet naar school en ook niet naar de (nood)opvang. Dit geldt ook wanneer de gehele school op advies van de GGD gesloten is.

Wanneer een kind in de loop van de dag klachten ontwikkelt passend bij Corona, wordt het kind direct opgehaald of gaat zelf naar huis.

De school gaat over op thuisonderwijs wanneer de school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

Wanneer er sprake is van thuisonderwijs biedt de school indien mogelijk onderwijs op afstand of andere maatwerkoplossingen (zoals schoolwerk dat thuis gemaakt kan worden).

Mondneusmaskers zijn verplicht voor onderwijspersoneel, wanneer deze zich verplaatsen door de school, maar niet in de klas.

Voor leerlingen van groep 6,7,8 geldt een dringend advies voor het dragen van een mondneusmasker tijdens verplaatsingen door de school, maar niet in de klas.

Er geldt een dringend advies voor leerlingen van groep 6,7,8 om 2x per week een zelftest te doen. Deze zelftest vindt thuis plaats, op school worden leerlingen niet getest.

Ouders en andere externen komen niet in de school behalve bij hoge uitzondering. Als zij wel binnen komen moeten zij zich houden aan de 1,5 meter afstand, de basismaatregelen en de gezondheidscheck doen. Ook hen wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen.

Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school of worden door maximaal een ouder gebracht. Op het schoolplein is 1,5 meter afstand verplicht.

Groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals kunnen alleen georganiseerd worden in de school, zonder aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen.

Scholen hebben de bevoegdheid om aanvullende maatregelen te treffen zoals het instellen van looproutes, cohortering, gespreide pauzes en haal/breng zones.

De basismaatregelen en hygiŽnemaatregelen zijn op al onze locaties nog steeds van kracht.

Voor meer specifieke informatie over de Corona maatregelen, thuisquarantaine en of uw kind wel of niet naar de kinderopvang of school mag, verwijzen wij u ook graag naar de website van de rijksoverheid.