Scholen en opvang dicht, noodopvang mogelijk

15 december 2020
M.i.v. 16 december zijn scholen en opvang gesloten t/m 17 januari 2021. Hoe het zit met noodopvang leest u hier.

15 december 2020

Geachte ouders, verzorgers,

De scholen en kinderopvang sluiten met ingang van 16 december t/m 17 januari. Het sluiten van de scholen is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van volwassenen te beperken en daarmee de verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de scholen draagt hieraan bij.

Wanneer ouders een cruciaal beroep hebben, is er de komende periode noodopvang mogelijk. In geval één van beide ouders een cruciaal beroep heeft, wordt verzocht zelf zoveel als mogelijk de kinderen op te vangen. Als dit niet mogelijk is, kunnen kinderen uiteraard wel naar de noodopvang komen. Informatie over cruciale beroepen vindt u via bovenstaande link en op de website van de rijksoverheid.

Indien u gebruik maakt van een kinderopvangorganisatie heeft u of krijgt u nog informatie over de noodopvang. Dit betreft de opvang buiten schooltijd en tijdens de kerstvakantie. U vindt deze informatie ook op de website van de kinderopvang.

Voor noodopvang tijdens schooltijd, met uitzondering van de kerstvakantie, zijn de scholen verantwoordelijk. Wanneer u op grond van uw beroep aanspraak wilt maken op deze noodopvang op school, vragen wij u om dit te doen via dit aanmeldformulier. U vindt deze link ook op de websites van de scholen. Uw gegevens worden verstuurd naar de directeur van de school van uw kind(eren). Hij of zij neemt contact met u op om de opvang af te spreken. Het kan zijn dat de noodopvang voor meerdere Talent scholen wordt samengevoegd en dat uw kind dus op een andere locatie wordt opgevangen dan de eigen school. Voor sommige kinderen is er vanwege bijzondere problematiek of kwetsbare thuissituatie maatwerk nodig. De directeur van de school zal hiervoor de noodzakelijke regelingen treffen, zodat opvang op school alsnog mogelijk is.

Wij vinden het belangrijk om het onderwijs aan alle kinderen zo goed mogelijk invulling te geven. Vanaf 4 januari zullen we dat op afstand doen. Onze leerkrachten werken dan thuis. Via de school van uw kind(eren) wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de online lessen en het thuisonderwijs zullen plaatsvinden.

Wij realiseren ons dat er opnieuw een groot beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van ouders. Thuis werken en tegelijkertijd zorgen dat de kinderen onderwijs krijgen is geen eenvoudige opgave. U kunt erop rekenen dat wij alles in het werk zullen stellen om u hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Kinderen die geen computer thuis tot hun beschikking hebben, kunnen een chromebook van school lenen om online les te kunnen volgen en werk te maken.

Natuurlijk hadden we 2020 graag op een andere manier met de kinderen willen afsluiten. Ondanks alles wensen wij u en uw gezin gezellige feestdagen en een fijne kerstvakantie. Op 4 januari pakken we het onderwijs weer op, in eerste instantie thuis, maar hopelijk snel daarna weer op school.

Vriendelijke groet,

Bert Groenewoud

Marjan Terpstra