Alarmerend rapport waarschuwt: "prijsplafond is noodzakelijke voorwaarde voor gratis kinderopvang"

24 maart 2023
Wij zijn voorstander van het afschaffen van de complexe Kinderopvangtoeslag. En gelukkig krijgen we per 1 januari 2025 bijna gratis kinderopvang. Daar zijn wij heel blij mee! Maar laten we niet naïef zijn. Bijna gratis kinderopvang is goed nieuws voor ouders, onder één voorwaarde. Er bestaat namelijk een kans op prijsstijgingen, door de combinatie van schaarste, organisaties met een winstoogmerk én het ontbreken van financiële regels zoals een grens aan de prijs en de winst. Hier is een eenvoudige oplossing voor. Een prijsplafond voorkomt dat prijzen stijgen, dus kabinet; zorg dat er een prijsplafond komt en verbied winstuitkeringen. Dat is de beste garantie dat geld dat voor kinderopvang is bedoeld, ook daadwerkelijk bij kinderen terecht komt en blijft kinderopvang toegankelijk voor alle inkomens.

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang kwam vandaag met een alarmerend rapport:
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/alarmerend-rapport-waarschuwt-prijsplafond-is-noodzakelijke-voorwaarde-voor-gratis-kinderopvang/