Talent voor openbaar basisonderwijs

Stichting Talent omvat 11 openbare basisscholen in Blokker, Hoorn en Zwaag.

Samen leren

Elke dag zetten meer dan 200 medewerkers zich in om het beste uit de leerlingen en zichzelf te halen. Iedereen binnen Talent draagt bij aan het doel, maar ook de externe partners spelen daarbij een grote rol.

Samen met onze scholen zetten wij de koers uit voor kwalitatief goed onderwijs. We zijn constant in beweging en we zorgen ervoor dat de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en hun talenten volop kunnen ontdekken.

Naast aandacht voor de cognitieve kennis wordt er ook veel aandacht geschonken aan de brede persoonsvorming en emotionele ontwikkeling van ieder kind. Leerlingen van de scholen van Talent zijn zelfstandig, initiatiefrijk, creatief en veerkrachtig.

Openbaar onderwijs

Alle scholen van Talent zijn openbare basisscholen. Dit betekent dat ieder kind welkom is, ongeacht aanleg, afkomst, sekse of levensbeschouwing. De scholen zijn als het ware een samenleving in het klein: een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende milieus en culturen.

Onze scholen

Stichting Talent kent een diversiteit aan scholen, zodat ouders die voor openbaar onderwijs kiezen voor hun kinderen een fijne en goede openbare school kunnen vinden. Stichting Talent heeft ook de verantwoordelijkheid over de Talent Kopklas en een nieuwkomersklas, beide klassen zijn verbonden aan de OBS Jules Verne in Hoorn. In schooljaar 2020-2021 start ook een Talent Kopklas in Obs KlimOp.

Klik hier voor een overzicht van onze scholen.