Medezeggenschap

Medezeggenschap (MR) op school

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) en dit is bij wet geregeld. De MR bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van de school en zij voeren overleg met de directeur van de school over zaken binnen de school.

Mocht u als ouder/verzorger deel willen nemen aan de MR of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de school van uw kind(eren).

De contactgegevens vindt u op de schoolwebsite van de school.