Privacyverklaring

Hoe gaat Stichting Talent om met persoonsgegevens.
Stichting Talent verwerkt van al zijn leerlingen en medewerkers persoonsgegevens. Stichting Talent vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Talent is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind.

In onderstaand document leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over hoe de school omgaat met de gegevens van u kind, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.