Privacyverklaring

Hoe gaat Stichting Talent om met persoonsgegevens.
Stichting Talent verwerkt van al zijn leerlingen en medewerkers persoonsgegevens. Stichting Talent vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Talent is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van jouw kind.

In onderstaand document leggen wij je graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van jouw kind omgaan.