Welkom op onze website!

Talent is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is van de openbare basisscholen in Hoorn. Onder Stichting Talent vallen tien openbare basisscholen.


Vacature directeur o.b.s. Jules Verne

Talent is op zoek naar een nieuwe directeur voor o.b.s. de Jules Verne. Klik hier voor het vacaturebulletin.
 
De data voor de gesprekken met de kandidaten zijn:
  • Voorrondegesprekken op donderdagmiddag 18 februari 2016
  • 1e ronde (A-commissie) op woensdagmiddag 9 maart 2016
  • 2e ronde (B-commissie) op dinsdagavond 22 maart 2016
Om alvast een beeld te krijgen van de ‘school in bedrijf’ kunt u klikken op onderstaande film. Dit filmpje is afgelopen najaar uitgezonden op RTL4 in het programma LifestyleXperience Plus.   


Talent en Talentscholen kenmerken zich door een drietal kernwoorden: Talentontwikkeling, ondernemend gedrag en schoolprofilering.
Laatste nieuws Talent
Klik hier voor het nieuws binnen Talent.

Stichting Talent is ambitieus
Talent streeft ernaar dat kinderen terugkijken op de leertijd van hun leven. Daarom wil Talent de beste organisatie voor basisonderwijs van West-Friesland zijn. Talent hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:
  • Geef kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en vertrouwen. Zeker in hun eigen leerproces. Hierdoor leren kinderen in samenhang te denken.
  • Dit realiseren we door geborgenheid en veiligheid te bieden, goede leerprestaties na te streven en ervoor te zorgen dat een kind trots kan zijn op een talent dat hij/zij heeft mogen ontwikkelen.
  • Deze uitgangspunten, die gelden voor de kinderen, willen we nadrukkelijk ook bieden aan alle medewerkers van Talent.

De doelstelling van Talent
Onze doelstelling is een slagvaardige en flexibele organisatie zijn die zijn verantwoordelijkheid serieus neemt om kwalitatief het beste onderwijs van West-Friesland te verzorgen, met als voorwaarde dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. De komende jaren richten we ons daarbij op vier gebieden:
  • Het blijvend verbeteren van onze opbrengsten
  • Het verbeteren van ons kwaliteitsmanagement
  • De betrouwbaarheid van onze dienstverlening
  • Het professionele gedrag dat hier voor nodig is
 
Meer informatie over de afzonderlijke scholen vindt u onder de knop ‘scholen’ op deze site.

Ook kunt u informatie vinden in de jaarstukken van Talent:

Klik hier voor de jaarstukken 2014 van Talent.


Voor onze jaarverslagen van de voorgaande jaren, zie tab: Archief

 
Adresgegevens

Stichting Talent

Nieuwstraat 23A
1621 EA Hoorn
Telefoon: 0229-282040
Mail: info@talenthoorn.nl